Bedre undervisning i historie, ønsker kronik.

Spændende kronik af Andreas Rasch-Christensen


Link til kronikken i Kristeligt Dagblad

Andreas Rasch-Christensen er ph.d.-stipendiat og videncenterleder på VIA, University College i Midtjylland.

I sommerferien 2008 skrev han denne kronik til Kristeligt Dagblad, hvor han tager temperaturen på dagens historieundervisning i skolen. Kronikken konstaterer til slut, at "vi bruger historie, fordi vi ikke kan lade være, men vi bruger desværre ikke altid vores historieundervisning til ret meget."

Andreas Rasch-Christensen peger på, at både i Danmark og andre steder oplever de unge historieundervisningen som kedelig og uden nævneværdig brugsværdi. Og han peger på det nødvendige alternativ i retning af en mere fortællende historieundervisning.
Kronikken som wordfil