Historiebevidsthed? Hvem siger noget?

Her tjekker Andreas Rasch-Christensen undersøgelser om historiebevidsthed.


Hvad er der egentlig i de senere år undersøgt- og skrevet om begrebet historiebevidsthed?

Det skriver videnscenterleder Andreas Rasch-Christensen kort om i den vedhæftede upublicerede artikel "Undersøgelser af hsitoriebevidsthed".

Artiklen er et kort udpluk af netop de seneste års undersøgelser fra ind- og udland af børn, unge og voksnes historiebrug – og materialet vil i en eller anden form indgå i Andreas Rasch-Christensens ikke afsluttede ph.d.-afhandling.
Artiklen “Undersøgelser af historiebevidsthed”