Tilbage til jernalderen! Studerende i Lejre Forsøgscenter

Gitte Funch med sit liniehold fra N. Zahles Seminarium


Det er fast standard: Alle historieliniehold på N. Zahles Seminarium skal tilbage til jernalderen – i form at et flerdagesbesøg i Lejre Forsøgscenter.

Se billederne fra liniehold 25.41s septembertur i år – med svendende mænd og smilende ungmøer. Billederne ligger som en Photo Story.

Lektor Gitte Funch indarbejder back to the past-oplevelsen som en del af et historisk værkstedsforløb. Tjek det interessante program. Det er vedhæftet ovenfor.
Linieholdets program for opholdet i Lejre Forsøgscenter
Photo Story med linieholdet i Lejre