Anders Balle Poulsen er ude i et helt særligt anliggende: Musik ind i historieundervisningen

Fra Københavns Professions-højskole – KP –  er Anders B. Poulsen i sommeren 2018 blevet bachelor ved at gå ind hos en lærer, der sætter strøm til undervisningen – og analysere på det. Læreren benytter musik i historie-undervisningen!

Det er de æstetiske virkemidler og de æstetiske læreprocesser der er kærnen i Anders Balle Poulsens interessefelt. Men han kobler det modigt over til de eventuelle potentialer i selve historiefaget.

Problemformuleringen hedder: Hvordan kan man indtænke æstetiske læreprocesser i historieundervisningen i lærerens praksis, og hvordan kommer det til udtryk? Ydermere, hvorledes kan brugen af musiske kilder kvalificere elevernes historiebevidsthed og historieforståelse?

Svarene på problemformuleringen fremgår af opgaven:
Anders Balle Poulsens BA