Den flerkulturelt orienterede bacheloropgave uden titel…

Bachelor-opgaven har ikke nogen titel, men – siger Philip (tv) & Lasse – titlen kunne have været “Identitetsdannelse i et flerkulturelt klasserum”!

I hvert fald hedder deres problemformulering:

Hvordan kan man i et flerkulturelt klasserum understøtte elevernes individuelle og kollektive identitetsdannelse og historiebevidsthed, og hvilken rolle spiller historiekanonen i den forbindelse?

Philip Roy Westphal & Lasse Christensens analyser og diskussioner fører dem blandt andet frem til en nytænkning af kanonbegrebet (side 36-37).

Tjek Lasse & Philips bacheloropgave.