Fælles Mål II er i støbeskeen

Der er høringsproces på nyt formål, trin- og slutmål. Afsluttes i april måned.


Fælles Mål I er for alvor på vej ud. Og dermed er historiekanonen med Fælles Mål II på vej ind.

Høringsprocessen for Fælles Mål II er sat igang og afsluttes den 22. april 2008.
HistorieWeb.dk bringer her det forslåede nye formål for historiefaget samt de nye trinmål og slutmål. Endnu er resten af det kommende faghæfte under overskriften Fælles Mål II ikke fremstillet. Bemærk, at det er her i høringsdokumentet, det fremgår, hvilke kanonpunkter vi taler om i fremtidens historieundervisning. I alt 29 kanonpunkter.

Du kan læse dokumentet direkte her (klik den første henvisning) – eller du kan alternativt selv klikke det frem på denne side; den såkaldte Høringsportal. Her ligger historiefaget som ét blandt flere fag til høring.

Der vil senere blive lagt analyser af Fælles Mål II på HistorieWeb.dk, men allerede nu kan man se høringssvar fra Foreningen af Historielærere ved Seminarierne. Klik da på det andet dokument.
Se også "Opinion", hvor generelle kanonsynspunkter er lagt frem.

Fagets formål, slutmål & trinmål
Høringssvar fra seminarielærerne