Carsten Tage Nielsen er igen på banen med en analyse – nu af Fælles Mål 2009

Det første kritiske øjekast på det nye Faghæfte for historie


Med tilladelse fra forfatteren, Carsten Tage Nielsen, og fra tidsskriftet Historie & Samfundsfag bringer HistorieWeb.dk her den første Historie 2009-kritiske artikel med tyngde og substans.

Carsten Tage Nielsen er knyttet til Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet. I artiklen forholder han sig analyserende til Faghæftets formålsændringer samt kanon-didaktikken.

Du kan downloade artiklen frit.
Giv neden for eventuelt artiklen din kommentar.
Artiklen “Faglighed i forandring”