Pernille Fransine Ramsdal Jørgensen skriver om gruppearbejde i historieundervisningen

Et sjældent behandlet tema – gruppearbejde – sættes her på dagsordenen.


HistorieWeb.dk bringer Pernille F. R. Jørgensens bacheloropgave som et bidrag til kvalificeringen af gruppearbejdet, når der står historie på skemaet. Det er et meget velkomment tema.

Opgavens problemformulering er:
"Hvordan kan man som lærer videreudvikle elevernes historiske bevidsthed ved brug af gruppearbejde i undervisningen, og samtidig have et øget fokus på elevernes evne til at samarbejde?"

Pernille F. R. Jørgensen er med denne opgave historiebachelor fra Læreruddannelsen Skive.
Kommentér eventuelt opgaven neden for.
Bacheloropgaven som wordfil