Marianne Nowack Andersen fra Læreruddannelsen Zahle skriver om Israel-Palæstina som undervisning

Er mellemøstkonflikten egnet som dannelsesstof i historieundervisningen?


Marianne Nowack Andersen spørger i sin bacheloropgave direkte ind til dannelsesaspektet som mulighed. Problemformuleringen er: Hvordan kan jeg argumentere for en demokratisk dannende historieundervisning, hvor jeg går i dybden med stoffet, og samtidig opfylder kravenei fælles mål, kronologisk sammenhængsforståelse og kanonpunkter?

Marianne Nowack eksemplificerer analysen og diskussionen ved hjælp af Israel-Palæstina-konflikten og inddrager desuden direkte Gyldendals grundbog "Historie 9"

Der er mulighed for at kommentere bacheloropgaven nedenfor.

Marianne Nowack Andersens bacheloropgave