Besættelsens kvinder er omdrejningspunktet for MARIA DAHL i hendes BA

Fortidens kvinder i relation til nutidens unge?


HistorieWeb.dk bringer det sidste bidrag i dette års bachelorkonkurrence – nemlig Maria Dahls bacheloropgave fra i år: Krigens Kvinder.
Maria Dahl har taget sin lærereksamen ved Læreruddannelsen Zahle.

Opgqavens problemformulering er: Hvordan skildres og erindres 2. verdenskrig af de danske kvinder, og hvad kan eleverne bruge denne viden til set ud fra et dannelsesmæssigt perspektiv?

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Maria Dahls historiebachelor som wordfil