Sten Larsen om kvaliteten i selve afgangsprøven i historie

Eksempler på overvejelser om lærerens forventninger.


Ét er, at den mundtlige afgangsprøve i historie er omkranset af bestemte krav og forventninger fra officiel side.

Noget andet er, at historielæreren selv føjer en lang stribe forventninger til de officielle rammer. Disse forventninger er formentlig afgørende for kvaliteten til prøven.

Artiklen forsøger at give et samlet overblik over afgangsprøvens forventninger og krav. Den er skrevet af Sten Larsen, webredaktør af HistorieWeb.dk.

Giv eventuelt artiklen en kommentar neden for:
Artiklen “Kvaliteten i afgangsprøven”