Frederik 3. er i centrum for Statskuppet 1660. Tanja Andersen tolker på begivenheden, kanonpunkt nummer 12

Statskuppet ses også som undervisningsstof.


Tanja Andersen er i 2010 ny formand for Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.

Artiklen her sakser HistorieWeb.dk fra det seneste nummer af foreningens blad, Historie & Samfundsfag nr. 3 okotber 2010, som er et temanummer om historiekanonen i skolen.

Tanja Andersens artikel om begivenhederne omkring Statskuppet i 1660 ender med en diskussion af Statskuppet set som konkret undervisning.

Giv eventuelt artiklen en kommentar:

Artiklen “Kanon-undervisning”