Jonas Eitmann fra Metropol på Frederiksberg ser på kanonkravet

I opgaven anlægger Eitmann et praksisperspektiv på brugen af kanonen i undervisningen.


HistorieWeb.dk bringer årets første bidrag i bachelorkonkurrencen:

Jonas Eitmann gik til BA-eksamen i januar 2012 på baggrund af denne opgave. Problemformuleringen er:

Hvilken samfundsmæssig opgave og funktion har faget historie, og hvilken betydning har arbejdet med kanon på baggrund af denne? Og herunder: Hvordan kan dette arbejde kvalificeres i henhold til fagets opgave og funktion i samfundet?

Giv eventuelt opgaven en kommentar.

Eitmanns BA-opgave