Trine Toft fra Silkeborg diskuterer de digitale læringsspils potentialer i historieundervisningen

Er læringsspillene bedre til at inddrage elevens livsverden i undervisningen?


Trine Toft er nu historiebachelor fra Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC. Det er med denne opgave om it i historieundervisningen – som en diskussion af især læringsspillene muligheder for at frigøre elevernes læringspotentialer.

Problemformuleringen er: "Samfundets it-udvikling giver skolen nye muligheder for at inddrage elevernes livsverden i form af de nye tilgængelige læringsspil, hvor historiefaget især er ved at finde indpas. Det interessante er, hvad disse læringsspil kan gøre ved elevernes læringspotentiale, og i hvor høj grad de er nok i sig selv? Yderligere efterlader det spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne nye tendens harmonerer med skolens og historiefagets dannelsesmål, og om det er muligt at kombinere dem?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar her på HistorieWeb.dk:
Trine Tofts BA-opgave