Rigsarkivets aktuelle tilbud om et studiejob er attraktivt for lærerstuderende

Ansøgningsfristen udløber mandag den 3. september 2012.


HistorieWeb.dk henviser her til Rigsarkivets seneste stillingsopslag i Formidlingsafdelingen, hvor Rigsarkivets skoletjeneste hører til. Jobbet er attraktivt for lærerstuderende i linjefaget historie, og det drejer sig om 10 ugentlige arbejdstimer.

Gå ind på stillingsopslaget direkte – og kontakt eventuelt arkivar Anders Dalsager i Formidlingsafdelingen for en nærmere drøftelse, telefon 41 71 72 66.

Foto af Rigsarkivet på Slotsholmen: Ernst Tobisch.
Gyldendals pressemeddelelse