Dansk Folkeparti har stået fadder til reformideen om et nyt Videncenter for historie

Formentlig er det DFs Alex Ahrendtsen, som i skolereformforhandlingerne har fået sin vilje.


Reformteksten i det nye folkeskoleforlig blev offentliggjort den 7. juni 2013. I den 32 siders forligstekst hedder det om et kommende "Nationalt videncenter for historie og kulturarv":

"For at understøtte undervisningen i bl.a. historie oprettes et Nationalt videncenter
for historie og kulturarvsformidling. Videncenteret har til formål at fremme primært
børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for
samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag, og at denne forståelse kan
bruges som middel til at tage bestik af deres fremtidsmuligheder.
Videncenteret placeres i Jelling."

Bemærk den forligsbestemte placering af videncenteret i Jelling. Der er hermed givet – et vel næsten komisk – vink med en vognstang?
HistorieWeb.dk linker her til hele aftalebilaget.
Info om det nye videnscenter i Jelling