Jeanna Witte ser efter den sokratiske samtaleform i historieundervisningen

Årets sidste bachelorbidrag fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


Jeanna Irene Witte er færdiguddannet fra Læreruddannelsen Zahle i København. Hvis man blandt andet vil demokratisk dannelse i undervisningen og også vil sokratisk samtale – hvad så?

Jeanna Irene Witte omsætter sine intentioner i følgende problemformulering: Hvilke udfordringer kan læreren møde i forbindelse med historieundervisningen, der har til hensigt at styrke elevernes demokratiske dannelse?

Bacheloropgaven er sidste bidrag i konkurrencen om årets Bachelorpris i historie.
Jeanna Wittes bacheloropgave