Marianne Dietz fra Undervisningsministeriet afliver rygtet om den obligatoriske kanons snarlige død

Men stadig sidder man lettere forvirret tilbage i kanonspørgsmålet?


HistorieWeb.dk har spurgt i Undervisningsministeriet hos fagkonsulent Marianne Dietz om den fremtidige status for den velkendte kanon i historie. Anledningen er de verserende rygter om, at den obligatoriske historiekanon ikke længere skal være obligatorisk – som en udløber af det igangværende arbejde med Nye Fælles Mål.

Marianne Dietz afliver imidlertid rygtet, som blandt andet er fremsat af MF Lars Barfoed – og skriver til HistorieWeb.dk:

"Historiekanonen er obligatorisk. I aftaleteksten om fagligt løft af folkeskolen fremgår det…, at der fortsat vil være kanonlister:
Der vil fortsat være kanonlister. I forbindelse med arbejdet med præcisering og forenkling af Fælles Mål vil der blive set på, om indholdet af de eksisterende kanonlister skal ændres.
De skal fortsat være obligatoriske."

Klart svar fra Undervisningsministeriets fagkonsulent. Hvad får Lars Barfoed til at melde kontra ud?

Christopher Haim Jakobsens BA-opgave