Claus Sørensen Møller fra Skive skriver bachelor om udfordringer med stille elever og klasser

Hvordan skabe engagement via god klasseledelse?


Claus Sørensen Møller er netop blevet færdig med lærerstudiet fra Læreruddannelsen i Skive – VIA Aarhus.

I sin bacheloropgave lader han sig udfordre af praksiserfaringerne, som fortæller om store forskelligheder blandt eleverne.

Det bliver til problemformuleringen:
Hvilken form for undervisning skal jeg lave som vil kunne fungere i en klasse, hvor klassekulturen er meget stille og inaktiv? Hvilken form for undervisning kan jeg lave der motiverer til at acceptere det at være anderledes, engagerer og skaber deltagelse i timen på tværs af fagligt niveau, og hvilke krav stiller det til min klasseledelse?

Claus S. Møllers BA-opgave