Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling beder Bernard Eric Jensen sige noget om fortidsbrug

Se 40 sider med stikord fra Jensens mundtlige oplæg.


I forbindelse med arrangementet Historielærerens Dag den 22. oktober 2014 har Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling inviteret adjungeret professor ved RUC Bernard Eric Jensen til at sige noget om historiebevidsthed og historiebrug.

Stikordene fra Bernard Eric Jensens oplæg giver et godt indblik i, hvad der blev sagt.

I slutningen af oplægget opfordres Videncenteret til at tone rent flag i spørgsmålet om, hvor det står erindrings- og identitetspolitisk.

Bernard Eric Jensens stikordsserie