Prøveformen ændres i folkeskolen og samtidig kommer tværfagligheden igen på banen

På hele to forskellige områder sker der interessante ændringer.

Ved afgangsprøverne i sommeren 2016 skal prøveformen i historie forandres til en produktorienteret prøve. Dog skal selve produktet ikke tælle med i prøvekarakteren. Se ministeriets pressemeddelelse her og selve udmøntningen. Og tjek den fine omtale på Folkeskolen.dk.

Desuden kan skolerne allerede fra skoleåret 2015-16 forsøgsvis gennemføre tværfaglige afgangsprøver mellem fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Se omtalen her på Folkeskolen.dk. Det er samme formelle beslutningsgrundlag, der ligger bag.

HistorieWeb.dk følger op på initiativerne.