Elisabeth Arnbak er super til alt med faglig læsning i fagene – også i historiefaget

Det såkaldte VIS-projekt har udviklet konkrete arbejdsredskaber til faglig læsning.


HistorieWeb.dk henviser her til en del af Elisabeth Arnbaks seneste forskning omkring faglig læsning i fagene, nemlig VIS-projektet – Viden, Instruktion og Strategier.
Elisabeth Arnbak er ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitet – men i sammenhængen her er arbejdet finansieret af Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening.

Selve udviklingsarbejdet med faglig læsning er foregået på folkeskolerne i Hvidovre.
Efter det færdige arbejde foreligger der nu både en helt konkret manual møntet på det daglige arbejde i historieundervisningen, og der ligger en baggrundsrapport, VIS-rutinen, med beskrivelse af design, fremgangsmåder og resultater. Alt sammen færdiggjort i december 2014.
Kims Bacheloropgave