Caroline Marie Leth-Petersen får gode erfaringer med at tage eleverne uden for skolen

Caroline Leth-Petersen er færdig som lærer med denne BA-opgave fra Læreruddan-nelsen Zahle i København. Udeskole er temaet.

Grundige diskussioner om begrebet handle-kompetence er et centralt element i denne bacheloropgave, som i øvrigt fastholder en stor kompleksitet. Problemformuleringen hedder:

Hvordan kan jeg som historielærer inddrage udeskole i historieundervisningen og skabe et undervisningsforløb gennem en før–under–efter–struktur, der udvikler handlekompetence hos elever?

Carolines BA-opgave