Frederik Birkstrøm Klüver Jepsen fra UC Sjælland har det sidste bidrag til årets BA-konkurrence

Så vefrederik1nter vi blot på årets vinder i HistorieWeb.dks bachelorkonkurrence. Med Frederik Jepsens opgave lukker vi konkurrencen. Vinderen offentliggøres i januar, 2017!

Her er Frederik Jepsens problemformulering:
Hvorfor og hvordan kan folkeskolens historiefag i forhold til folkeskolens formålsparagraf, fagets fagformål og læseplan samt ifølge udvalgte historielæreres vurdering medvirke til at kvalificere og understøtte udviklingen af elevernes dannelse?

Med et udpræget metaperspektiv forfølger Frederik Jepsen dannelsespotentialerne i historiefaget.

Frederiks BA-opgave