Lasse & Anne forsøger et komplekst overblik over historiefaget i en tværfaglig sammenhæng

Tværfagligheds-diskussionen bliver endevendt her i bachelor-opgaven – men det er ikke i forhold til alle fag. Lasse & Anne ser specifikt på potentialerne og fremtiden for et samarbejde mellem historie og dansk.

Et par glade Aarhus-studerende – Lasse Mainz & Anne Noe Lausen – er med opgaven færdige på læreruddannelsen. De læner sig op ad et funktionelt tværfaglighedsbegreb.

Problemformuleringen er:
Hvordan kan man tilrettelægge tværfaglig undervisning i historie- og danskfaget, uden at historiefaget reduceres til faktuel baggrundsviden, og hvordan kan de to fag komplementere hinanden til at styrke elevernes identitetsdannelse og historiebevidsthed?

Tjek bacheloropgaven her.