Læselysten skal være der, siger Lena Bülow.

Et interview med Lena Bülow-Olsen


Diskussionen om og afklaringen af begrebet 'faglig læsning' er blevet stadig mere påtrængende i de seneste par år. Med rette. Elevernes lyst og evne til at læse de faglige tekster – også i historieundervisningen – er ret afgørende for udbyttet af undervisningen. Og netop de faglige tekster har i mange år været et underbelyst emne.

HistorieWeb.dk har sakset et interview med Lena Bülow-Olsen fra hæftet "Lyst til Faglig Læsning!". Hæftet blev udgivet i 2006 af Biblioteksstyrelsen og er redigeret af Anna Enemark & Vibeke Cranfield. Interviewet er i hæftet på siderne 6-12. Hele interviewet kan læses her på HistorieWeb.dk i sin fulde længde.

Hele hæftet om faglig læsning kan ses og downloades direkte fra Biblioteksstyrelsen.

Hent dokumentet