Forstå en fagtekst? Hvad er det?

Norske Gerd Fredheim om læseforståelse af fagtekster


HistorieWeb.dk bringer en konkret beskrivende artikel, hvor den norske – såkaldte – læringsstrategi-konsulent Gerd Fredheim fortæller om, hvad der skal til af færdigheder og redskaber, når børn læser fagtekster for at lære.

Undervejs i artiklen siger Fredheim, at vi skal væk fra den gamle forestilling om, at elevernes læseforståelse er et anliggende for kun dansklæreren. "Alle faglærere må…kjenne til og kunne undervise i lesingens forståelsesdel", siger hun.
De læsestrategier, artiklen gennemgår, kan fint anvendes af historielæreren, når han el. hun påtager sig opgaven.

Gerd Fredheimartikel er fra tidsskriftet VIDEN OM LÆSNING, nr. 1 2007, side 18-22. Tidsskriftet udgives af Nationalt Videncenter for Læsning, hvorfra vi har fået lov til at klippe Fredheims artikel.

En oversigt over alle artikler i Viden om Læsning nr. 1 kan tjekkes her, hvorfra de enkelte artikler også kan downloades.

Fredheims artikel som pdf-fil