Jens Andersen om kanontænkningen. Berlingske Tidende.

Et interessant indlæg i kanondebatten


I sin faste spalte BOGBJERGET i Magasinet i Berlingske Tidende skriver litteraturredaktør og ph.d. Jens Andersen den 15. marts 2008 generelt om den fremherskende kanon-tankegang. Anledningen er det seneste skud på stammen, nemlig den såkaldte Demokratikanon.

Jens Andersens kommentar er skarp og præcis, og han siger blandt andet: "Egentlig er hele kanonstøberiet , hvor gode intentionerne end måtte være, med til at understrege fantasiløsheden, forudsigeligheden og magtesløsheden i vores måde at anskue tiden på."

Jens Andersens redaktionelle adresse er jea@berlingske.dk – og hans CV med meritter og aktiviteter kan ses på Berlingske Tidendes blogside for Bogbjerget.

Jens Andersens indlæg i sin helhed