Historiebevidsthed & dannelse. BA af Jan Vennevold. Vordingborg.

Ny – og bestået – bacheloropgave i historie


Jan Vennevold, som er 4.årsstuderende ved Vordingborg Seminarium, skriver i sin bacheloropgave om historiebevidsthed og dannelse i et folkeskoleperspektiv.

Overordnet set handler projektet om historiebevidsthedens betydning for dannelsesaspektet i historieundervisningen, hvilket opgaven slutter med en direkte diskussion af. Undervejs foretager Jan Vennevold blandt andet en samfundsanalytisk perspektivering af dannelsessynet i skoleloven og af historiefagets formål.

Indførelsen af og den senere afskaffelse af historiebevidsthedsparadigmet får en selvstændig behandling.

BA-opgaven blev positivt bedømt og betsået i januar måned 2008.

Hent dokument