Fagets udvikling. BA af Morten Halmø Petersen, KDAS.

BA fra Københavns Dag- & Aftenseminarium


Bacheloropgaven har titlen "Nutidens historiefag i folkeskolen i forhold til fagets generelle udvikling". Det er en opgave, som – i sammenhæng med den mundtlige præstation – fik topkarakter i maj måned 2008.

Her er mulighed for at få et fint, kortfattet overblik over historiefagets udvikling fra og med1900-tallets sidste halvdel til i dag, hvor den aktuelle diskussion om historiebevidsthed kobles ind. Masser af basisstof eller 'rugbrødsstof' på en tilgængelig måde. Grundigt og målrettet.
Mortens bacheloropgave som wordfil