“Ensretning” siger Søren Rønhede om historiekanonen

Kronikangreb på historiekanonen. Se Politiken-kronik.


direkte til Politiken, hvis du vil læse kronikken.
Den er skrevet af historielektor Søren Rønhede fra Vordingborg Seminarium, University College Sjælland.

Skarp, ironisk og satirisk på samme tid fører Rønhede os ud til den kommende historiekanon, hvor han overbevisende demonterer et par af de nationale myter, som kanonen er så fuld af.

Grinder-Hansens artikel som pdf-fil