Samlingskraft med kanonen – spørger Keld Grinder-Hansen?

Diskussionen her er; hvad kan vi egentlig bruge kanonen til?


HistorieWeb.dk bringer – igen med venlig svensk bistand fra forlaget Makadam – en artikel fra den svenske antologi "Kanon och kulturarv. Historia och Samtid i Danmark och Sverige" under redaktion af Lars-Eric Jönsson, Anna Walette & Jes Wienberg, på forlaget Makadam, 2008.

Denne gang er det danske Keld Grinder-Hansens interessante artikel "Kanon – et middel til at opnå samlingskraft i samfundet?", side 149-165 i antologien. Artiklen er ikke mindst interessant, fordi Grinder-Hansen var medlem af det centralt nedsatte historieudvalg, som i 2006 konkretiserede ideen om en obligatorisk kanon i historiefaget.

Keld Grinder-Hansen er cand. mag. og ph.d. i historie og slås i løbet af året 2008 for Dansk Skolemuseums fortsatte eksistens. Grinder-Hansen er chef forskolemuseet.

Den svenske antologi indgår i øvrigt i en særlig skriftserie, som hedder Centrum för Danmarksstudier. Tjek eventuelt selve skriftserien. Ved bestillinger kan du benytte dette link.

Grinder-Hansens artikel som pdf-fil