Erasmus Montanus alias Anders Holm Thomsen?

Lars Haastrup er krtisk overfor Thomsens debatbog.


Fhv. historielektor Lars Haastrup, Københavns Dag- & Aftenseminarium, er kritisk overfor Anders Holm Thomsens debatbog "Hvem ejer skolefaget historie?". Bogen er tidligere grundigt omtaltHistorieWeb.dk.

Lars Haastrups artikel er klippet fra tidsskriftet Historie & Samfundsfag.

Kritikken af – og debatten om – Anders Holm Thomsens synspunkter på historiefaget og historiedidaktikken i Danmark har allerede været langvarig og omfattende. HistorieWeb.dk forsøger at holde dig ajour.

De ældste faglige tviste med Anders Holm Thomsen i centrum findes i Historisk Tidsskrift. Bernard Eric Jensen og Vagn Oluf Nielsen er Thomsens kombattanter. Se her Bind 106, Hæfte 1 – Bind 106, Hæfte 2 – samt Bind 108, Hæfte 1.

Artiklen “Historiedidaktikkens Erasmus Montanus”