Axel Bolvig ser historie som myter – og kanon som et myteforsøg

Ny, interessant kronik i dagbladet JyllandsPosten.


Professor Axel Bolvig, som er forhenværende fra Københavns Universitet, har den 29. december 2008 skrevet kronikken "Historie er myter" i JyllandsPosten. Tag kronikken ovenfor som wordfil eller find avisudgaven hos JyllandsPosten.

Axel Bolvig forholder sig – muntert og med stort overskud – kritisk til udviklingen i historiefaget – og ikke mindst til den manglende erkendelse af, at historie er mytestof. Kronikken er blandt andet meget relevant for en fremtidig tydeligere skelnen mellem videnskabsfag og undervisningsfag.

Aktuelt er Axel Bolvig involveret i en stribe forskelligartede projekter, som spænder fra udgivelse af to kriminalromaner, den seneste i 2008, til netformidlingen af et af hans specialistområder – kalkmalerier – som blev skabt allerede i midten af 1990'erne, og som nu er under opdatering.
Lige nu lægger Bolvig og andre sidste hånd på et vidt forgrenet formidlingsprojekt med kulturarvsindhold – skabt for nettet og beregnet til podcast og almindelig download til mobile platforme. Se et enkelt eksempel her fra Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring.
Axel Bolvigs kronik i wordformat: Historie er myter