Tiltrædelsesfore-læsning fra didaktik-professor Harry Haue

Grundskolerelevante gymnasiediskussioner fra den nyudnævnte professor.


Harry Haue er professor – og dr.phil – i historiefagets didaktik på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet. Han blev udnævnt den 1. juni 2008 – og holdt en tiltrædelsesforelæsning i efteråret. Den 31. september.

HistorieWeb.dk bringer her den fulde ordlyd af tiltrædelsesforelæsningen. Se ovenstående link, hvorfra forelæsningen kan downloades. Titlen er: "Kernestof, kompetencer og historiebevidsthed – en ny historieundervisning?"

Harry Haue er især ekspert i gymnasial historiedidaktik – og i øvrigt selv forhånværende gymnasielærer. Tiltrædelsesforelæsningen er da også en interessant, diskuterende forklaring til historiefagets udformning i gymnasiereformen fra 2005.

Er dén diskussion relevant for grundskolen? Ja, i høj grad. Der kan fra Harry Haues forelæsning trækkes direkte linier over til grundskolens diskussioner om kanon, kompetencemål og historiebevidsthed.

Tiltrædelsesforelæsningen om nyere gymnasial historiedidaktik