Martin Thorbjørn Knudsen: Spillefilm i historieundervisningen

Bacheloropgave om brugen af spillefilm i den daglige undervisning


HistorieWeb.dk bringer med jævne mellemrum Bacheloropgaver fra lærerseminariernes historieundervisning, – opgaver, hvor de fagdidaktiske perspektiver spiller flot sammen med pædagogiske-psykologiske perspektiver.

Her stiller studerende Martin Thorbjørn Knudsen – Læreruddannelsen Zahle – sin fine BA-opgave til rådighed. Han forfølger problemformuleringen:

Hvad er historiebevidsthed; i hvilken udstrækning har dette begreb betydning for skolens dannelsesmæssige opgave, og hvordan kan man kvalificere brugen af historiske spillefilm i historieundervisningen, så de kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed?

BA-opgaven er fra januareksamen i 2009.

BA-opgaven: Historiebevidsthed og historiske spillefilm