Dialogisk undervisning i historie? – spørger Tommy Mosegaard

Spændende Bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle.


"Hvordan kan jeg, gennem mit arbejde som lærer facilitere en historieundervisning, der fordrer dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?
I hvilket omfang tillader Fælles Mål II og skolens rammer en dialogisk undervisning præget af refleksion og kritisk tænkning?"

Dette er Tommy Mosegaard Christiansens interessante problemformulering i hans BA-opgave i historie – med eksamen i januar 2009.

Efter at have læst bogen Det Flerstemmige Klasserum, som på lærerseminariet gang på gang er blevet rost til skyerne, blev jeg interesseret i at undersøge, om denne teori er endnu et idealistisk bud på en fremragende undervisning – eller om den i praksis kan lade sig gøre, siger Tommy M. Christiansen.
Dette er det væsentligste udgangspunkt i opgaven.
BA-opgaven om dialogisk historieundervisning