Vi glemmer det kronologiske overblik – Bernard Eric Jensen er kanonkritisk

Asterisk fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har interviewet Bernard Eric Jensen.


HistorieWeb.dk har fået lov til at klippe fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles blad Asterisk. Universitetsmagasinet har i sit seneste nummer – Asterisk nr. 45, marts-april 2009 – bragt en omtale af historieundervisningens kommende kanon, og magasinet har i den sammenhæng bedt om en vurdering fra en af husets egne eksperter, nemlig mag. art. i historie og lektor Bernard Eric Jensen.

Se artiklen ovenstående i sin helhed.

Grundlæggende udtrykker Bernard Eric Jensen skepsis overfor værdien af 'pligtstof' fra fortiden. Og en kanon styrker næppe heller elevernes kronologiske overblik på længere sigt: "Eleverne glemmer det kronologiske overblik! De fleste mennesker har nu engang et brugsforhold til fortiden", siger Jensen.
Asterisks – DPU – omtale af historiekanon samt interview med Bernard Eric Jensen.