Thomas Binderup fra FALIHOS vurderer Fælles Mål II – Historie

Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, FALIHOS, med forskellige udmeldinger?


Bestyrelsesmedlem Thomas Binderup giver sin vurdering af FM II for historie i det seneste nummer af foreningens tidsskrift; Historie & Samfundsfag Nr. 2, Maj 2009. Du kan hente artiklen med ovenstående henvisning.

Det er en seriøs og grundig omtale, Binderup giver de kommende retningslinier for historiefaget i grundskolen. Umiddelbart vurderet er synspunkterne ikke ganske i overensstemmelse med det faglige tidsskrifts egen redaktør, Niels Chr. Hebsgaard, som i samme nummer af Historie & Samfundsfag har spidse og relevante kommentarer til FM II. Se lederen.

Tidligere har HistorieWeb.dk bragt synspunkter fra Danmarks Lærerforening om FM II, historie. Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag er som bekendt en faglig forening under DLF, men også mellem hovedforening og faglig forening eksisterer øjensynlig visse modsatrettede synspunkter.

Giv nedenfor din kommentar til Binderups artikel. Eller til ovenstående tolkning af eventuelle modsætninger.

T. Binderups indlæg “Faghæftet Nye Fælles Mål for historie”
Niels Chr. Hebsgaards leder om Fælles Mål II