Columbus, Reformationen, Den Westfalske Fred & Stavnsbåndets Ophævelse

Igen fire kanonpunkter fra studerende ved Holbæk Seminarium.


Fire nye kanonpunkter fra lærerstuderende. De studerende har behandlet og fremlagt kanonpunkterne i undervisningen – og materialet er for læreren i praksis en kærkommen håndsrækning til den kommende kanonundervisning.

Der er mulighed for at kommentere et eller flere af kanonpunkterne nedenfor.
Kanonpunktet COLUMBUS
Kanonpunktet REFORMATIONEN
Kanonpunktet DEN WESTFALSKE FRED
Kanonpunktet STAVNSBÅNDETS OPHÆVELSE