Kontrafaktisk metode. Hvad kan den bruges til, spørger Anna-Lena Lilliestam

Svensk undervisningsforsøg, som forsker beskriver og teoretiserer over.


Fra en netop gennemført nordisk konference om fagdidaktik – NOFA 2 i Middelfart, maj måned 2009 – bringer HistorieWeb.dk et af konferencens historiedidaktiske papers, nemlig Anna-Lena Lilliestams bidrag om kontrakfaktisk metode i historieundervisningen.

I en gymnasieklasse forsøger man at finde ud af, hvad den kontrafaktiske tilgang læringsmæssigt kan udvikle – og i det hele taget bidrage med – i forhold til elevernes strukturindsigt og aktørindsigt.

Anna-Lena Lilliestam er gymnasielærer på halvtid og ellers doktorand (forskerstilling) ved forskerskolen CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, ved Göteborg Universitet.

Giv nedenfor din kommentar til Anna-Lena Lilliestams artikel.
Anna-Lena Lilliestams paper “Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod”.