Faghæftet for historie Fælles Mål II endelig på gaden

Den første stribe faghæfter i Fælles Mål II-serien ligger nu på særligt ministerielt website.


Ovenstående kan du fra HistorieWeb.dk direkte downloade det nye historiefaghæfte som pdf-fil. Du kan også hente faghæftet selv i Undervisningsministeriet, klik her.
I forbindelse med udgivelsen af den første række faghæfter i Fælles Mål II-regi har Undervisningsministeriet åbnet en ny hjemmeside, en særlig portal, specielt for FM II. Tjek den her.

Faghæftet – som fra 6. juli 2009 vil kunne bestilles i hæfteform i ministeriet – indeholder nu disse kategorier: Formål, slut- og trinmål, læseplan og undervisningsvejledning. Alt i alt 45 sider. Selve undervisningsvejledningen er dog langt den største del af faghæftet. Den udgør cirka 67% af stoffet.

Bemærk overgangsordningen for den obligatoriske kanon i undervisningen. Fra det nye skoleår efter sommerferien gælder kanonen til og med 6. klasse. Så bygges et klassetrin på hvert år. I skoleåret 2012-13 er den obligatorisk for alle.

Kommentarmulighed til det nye faghæfte neden for.

Historiefaghæftet, FM II-hæfte nr. 4