Sarah Andersen efterlyser æstetiske læreprocesser i historieundervisningen

Bacheloropgave fra Skårup Seminarium argumenterer grundigt for de æstetiske læreprocesser.


Sarah Steen Andersen fik med denne BA-opgave klart sin bachelortitel hjem på Skårup Seminarium i sommeren 2009. En gennemarbejdet opgave. Og interessant læsning.

Selve problemformuleringen er enkel, selvom den lægger op til komplekse diskussioner: "Hvorledes kan den æstetiske læreproces i historieundervisning udvikle historiebevidsthed hos eleverne og bidrage til deres dannelse?"
Opgaven har en empirisk baseret og teoretisk diskuterende første del, mens anden del knytter linjerne sammen – blandt andet i en diskussion af et konkret undervisningsforløb.

BA-opgaven kan kommenteres her på HistorieWeb.dk direkte neden for:

Sarah Steen Andersens Bacheloropgave