Søren Rasmussen med BA som årets første bidrag i bachelorkonkurrencen

Hvordan ser historiegrundbøger i de skandinaviske lande på udfordringerne i 1940'erne?


Så tager HistorieWeb.dk igen fat på sæsonen for årets bedste historiebachelor.

Her er konkurrencens første bidrag. Det er lærerstuderende Søren Rasmussen fra Læreruddannelsen Holbæk under University College Sjælland, der bidrager. Han har indsendt BA-opgaven "Medier i historieundervisningen", som via en analyse af historiebogssystemer i de skandinaviske lande, ser nærmere på historiebrugen i en national sammenhæng. Det er tiden 1940-45, det handler om.

Både lærebøger og film i de respektive lande er i fokus i Søren Rasmussens komparative analyse.
Eventuelle kommentarer til opgaven kan du fremsætte neden for.
Bacheloropgaven “Medier i historieundervisningen”