Ditte Senius går tæt på fænomenet historiske film i undervisningen

En bacheloropgave om historiebevidsthed og identitetsdannelse ved brugen af historiske film.


HistorieWeb.dk bringer Ditte Senius Johansens interessante bacheloropgave fra ferbruar 2010 om brugen af såkaldt historiske film i historieundervisningen. Ditte Senius er fra Læreruddannelsen Zahle i København.

Det er filmene om ArnTempelridderen & Riget ved vejens ende – der løbende er i centrum for analysen, men opgavens styrende problemformulering er: Hvordan kan jeg som lærer arbejde med den historiske film i historiefaget med henblik på at fremme elevernes historiske bevidsthed og identitetsdannelse sat i relation til en samtidshistorisk konflikt?

Kommenter eventuelt Ditte Senius' opgave neden for:
BA-opgaven: Spillefilm i historieundervisningen