Claes Kastholm i clinch med historieformidlingen fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier

Mindre – men interessant – formidlingsfejde i Berlingske Tidende.


Det har for nylig været Auschwitz-dag. Den 26. januar 2010 var det 65 år siden, Auschwitz blev befriet af sovjetiske tropper. Solvej Berlau & Tine Brøndum fra DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier – skriver i den forbindelse en kronik i Berlingske Tidende.

Kronikken hedder "Farlige forestillinger", og den reagerer Berlingske Tidendes Claes Kastholm Hansen kritisk på i bladet i rubrikken Læst & Påskrevet den 30. januar 2010. Berlau & Brøndum svarer igen i avisen den 6. februar. Hvilket får Claes Kastholm til selv at skrive en kronik i bladet – som et mere omfattende gensvar. Kronikken fra den 13. februar har navnet "Brug og misbrug af historien".

Den lille fejde er ikke blot interessant for sit historiske indhold. Den er også historiedidaktisk interessant.

Giv diskussionen eller kronikkerne en kommentar:
Pietras artikel om kanonpunkterne