Kenn Dyrbye er studerende ved Læreruddannelsen Zahle. Her hans BA.

Bachelortitelen er “Identit og historie”


HistorieWeb.dk bringer Kenn Dyrbyes bacheloropgave fra februar måned 2010 ved Læreruddannelsen Zahle.

Dyrbye cirkler i opgaven om historieundervisningens eventuelle betydning for børnene – præget som de er af modernitetssamfundet. Er der identitetsmæssigt en fornuftig kobling?
Opgavens problemformulering hedder: "Hvordan kan lokalhistorie og læreren, bidrage til elevernes identitetsdannelse, når det nutidige samfund kendetegnes af brud med traditioner og normpluralisme?"

Du er velkommen til at kommentere opgaven neden for.
Kenn Dyrbyes bacheloropgave