Sara Hajslund er studerende ved Læreruddannelsen Zahle og nu bachelor i historie

Saras er med sin opgave automatisk deltager i årets bachelorkonkurrence.


HistorieWeb.dk bringer endnu en frisk historiebacheloropgave – nu fra Sara Hajslunds hånd, lærerstuderende i København. Opgaven giver en interessant diskussion af kulturmødeaspektet i forhold til dannelsesaspektet i historieundervisningen.

Sara Hajslund siger: ”Med udgangspunkt i korstogene vil jeg undersøge, hvordan man i historieundervisningen i udskolingen kan arbejde med fjendebilleder og kulturmøder med det formål at skabe gode kulturmøder, og danne eleverne til at tage stilling og handle i forhold til disse”.

Du er velkommen til at give Saras bacheloropgave en kommentar:
Sara Hajslunds bacheloropgave