Jens-Aage Poulsen analyserer forholdet mellem myter og historie

I hvilken udstrækning er myten historisk – og historien mytisk, kan man spørge?


HistorieWeb.dk bringer, fra Jens Aage Poulsens hånd, artiklen "Myter i historien – eller; er historien myter?".

Jens Aage Poulsen, som er historielektor ved University College Lillebælt – Læreruddannelsen Jelling -diskuterer på en interessant ogvedkommende måde sammenhænge og modsætninger mellem begreberne myte og historie. Relationerne mellem begreberne har, ikke uventet, skiftet karaktergennem tiderne.

Artiklen er kun offentliggjort her på HistorieWeb.dk. Dine eventuelle kommentarer kan du skrive neden for.
Artiklen “Myter i historien – eller; er historien myter?”