Marianne Poulsen skriver om den gode historielærer og historiedidaktik

Overset artikel bringes på ny til torvs.


Marianne Poulsen, ph.d. og fhv. historielektor på Blaagård Seminarium – nu Læreruddannelsen Blaagård/KDAS – skriver i 2006 artiklen "Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer".

HistorieWeb.dk bringer artiklen her. Den skriver sig ind i det tidligere Faghæftes (2004) univers, men det påvirker ikke diskussionernes relevans og aktualitet. Enhver linjefagsstuderende kan have glæde af Marianne Poulsens artikel.

Artiklen blev oprindelig bragt i antologien: Læreruddannelsens didaktik, redigeret af Jens Christian Jacobsen og Bo Steffensen, Forlaget Klim (2006), side 109-128.

Mulighed for kommentar neden for:

Artiklen: Historiedidaktik – at forvalte samfundsmæssige erindringskulturer